Chata Hluchová

777 807 685         ,         608 600 330

Hledáte ubytování a relax v srdci přírody?

Pak je pro Vás nově zrekonstruovaná Chata Hluchová to pravé! Nachází se v údolí Slezských Beskyd - v typické horské obci Nýdek, přímo na břehu říčky Hluchová a v bezprostřední blízkosti lesa.
Nabízí ubytování pro max. 10 osob a její jedinečná poloha Vás prostě okouzlí!

Aktivity v okolí


 • PĚŠÍ TURISTIKA - Kvalitně značené trasy v okolí nejsou příliš náročné a jsou určeny i pro začínající turisty... např.
 • Filipka                                                   (vzdálenost od chaty 4 km)

 • Velký Sošov + Malý Sošov                 (vzdálenost od chaty 4 km)

 • Velký Stožek + Malý Stožek               (vzdálenost od chaty 6 km)

 • Bahenec                                               (vzdálenost od chaty 12 km)

 • Velká Čantoryje                                   (vzdálenost od chaty 7 km)

 • Ostrý                                                    (vzdálenost od chaty 16 km)

 • Javorový vrch                                      (vzdálenost od chaty 16 km)

 • (na všech těchto místech se nachází turistické chaty s možnosti občerstvení)

 • CYKLOTURISTIKA - velké množství cyklotras v okolí Vám umožní vydat se každý den jiným směrem po hřebenech Beskyd.

 • Doporučujeme také výlety na Bahenec, Javorový vrch, Ostrý, Kamenitý, Slavíč (Kolárová chata), do Horní i Dolní lomné.

 • HOUBAŘENÍ - v okolních, převážně bukových a smíšených lesích naleznete nespočet míst pro houbaření a klid bez přemíry turistů.

 • LYŽOVÁNÍ                                   
 • www.kempaland.eu   (18 km)             Bukovec                                                  
 • www.skimosty.cz  (19 km)                  Mosty u Jablunkova                                   
 • www.snowparadise.sk (34 km)         Velká rača (Slovensko)
 • www.skiarmada.cz (23 km)                Dolní LomnáCeník ubytování :


kapacita max. 10 osob - 3 ložnice

Týdenní pobyty :
 
Letní sezóna: 1.7. - 2.9.                                      22 000,- Kč / týden
Mimo sezónu                                                       18 500,- Kč / týden

Během letní sezóny příjímáme rezervace pouze na týdenní pobyty (Sobota - Sobota).


Víkendové pobyty :
 
Víkendový pobyt Pátek - Neděle                8 500,- KčSilvestr:  7 300,- Kč / den

Cena za 1 den. Minimální délka pobytu jsou 4 noci.
 
Vánoce:  3 500,- Kč / den

Cena za 1 den. Minimální délka pobytu jsou 4 noci.
 
Velikonoce :  3 000 Kč / den

Cena za 1 den. Minimální délka pobytu jsou 4 noci.   

V uvedených cenách není zahrnuta spotřeba elektrické energie a místní poplatek obci z pobytu činící (20 Kč/osoba/den) PRO OSOBY NAD 18 LET.

 

Všeobecné podmínky ubytováníObjednávku pobytu je možné provést :
e-mailem na                       chatahluchova@seznam.cz
telefonicky na telefon        777 807 685
kontaktním formulářem - viz. níže
Po obdržení objednávky Vás budeme kontaktovat telefonicky popř. e-mailem. Zašleme Vám pokyny k úhradě rezervační zálohy. V případě jejího neuhrazení do 7 dnů od zaslání všech nezbytných informací na Váš e-mail, se rezervace stává neplatnou a termín bude nabídnut jiným zákazníkům.
Při zahájení pobytu je nutno složit vratnou kauci (zálohu) 5.000 Kč.-, (silvestrovská kauce 10 000 Kč) která je určena pro úhradu poškozených věcí, rozbitého skla, nedostatečného úklidu, apod.
Termíny turnusů jsou v sezóně vždy od soboty do soboty. Příjezd a předání chaty od 14 do 16 hod. Ukončení pobytu je do 10 hod. Jiné termíny a časy jsou možné dle individuální dohody. 
Případné zrušení rezervace musí být provedeno písemně na e-mail poskytovatele. Následné storno poplatky budou účtovány takto :

a) více než 30 dní před datem nástupu pobytu bez storno poplatku,
b) od 29 do 15 dní před datem nástupu pobytu 75 % z rezervační zálohy,
c) 14 dnů a kratší před nástupem pobytu 100 % z rezervační zálohy.
d) storno poplatek se nezapočítává pokud nájemce za sebe zajistí náhradního nájemce

                    Provozní řád


UBYTOVÁNÍ NÁJEMCŮUbytování je možné od 14.00 hodiny v den příjezdu, pokud nebude upřesněno jinak (po písemné, nebo telefonické domluvě).Nájemce bude ubytován po předložení platného dokladu totožnosti. Poté budou vydány klíče od objektu. Případnou ztrátu klíčů je nájemce povinen bez prodlení nahlásit provozovateli a uhradit tímto vzniklou škodu.Při nástupu na pobyt nájemce skládá vratnou kauci ve výši 5.000,- Kč (silvestrovský pobyt 10 000 Kč) na úhradu případných škod na vybavení nebo nadměrného znečištění.
Při ukončení ubytování je nájemce povinen – dát všechny věci na své místo a předat uklizený apartmán včetně venkovních prostor do 10.00 hodin (pokud není domluveno jinak). Neuklízení chaty do původního stavu je zpoplatněno od 1.000,- do 2.000,- podle míry znečištění.

NOČNÍ KLID
V době od 22. hod do 6. hod ranní je nájemce povinen dodržovat noční klid.

POŠKOZENÍ VYBAVENÍ DOMU
Při počátku ubytování přebírá nájemce apartmán bez závad, případné závady je povinen neprodleně oznámit provozovateli domu. Pokud dojde k poškození zařízení apartmánu, ať už z nedbalosti nebo úmyslně, je nájemce povinen škodu uhradit. Škoda bude hrazena ze složené kauce, pokud bude vyšší, tak dle zápisu o škodě na účet provozovatele domu.
Nájemce je povinen udržovat pořádek a čistotu jak v prostoru objektu, tak v přilehlém okolí.
Nájemce nesmí přemisťovat, či vynášet vybavení a provádět jakékoliv úpravy, ani zásahy do elektrické sítě, vodovodního řádu, nebo jiné instalace.
Děti musí být pod dozorem dospělých a dospělá osoba nese plnou odpovědnost za případné škody způsobené dítětem.
Nájemce je povinen při odchodu z domu zkontrolovat, že nikde neteče voda, zhasnout světla, uzavřít okna a uzamknout vchodové dveře.

ZODPOVĚDNOST ZA ŠKODY NA VLASTNÍM MAJETKU
Nájemce je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení nebo poškození, včetně odložených věcí v zaparkovaných vozidlech. Provozovatel domu ručí za ztráty a poškození jen za podmínek a do výše stanovené občansko-právními předpisy.
Provozovatel neodpovídá za věci vnesené nájemce do domu, dále za peníze a cenné věci, proto vždy zamykejte hlavní vchod a zavírejte okna.

ZODPOVĚDNOST ZA ŠKODY NA ZDRAVÍ SVÉM A SVĚŘENÝCH OSOB
Provozovatel učinil všechna opatření, aby nedošlo k poškození zdraví ubytovaných hostů.
Provozovatel nenese při běžném provozu zodpovědnost za zdraví ubytovaných.
Žádáme hosty, aby neponechávali svěřené osoby bez dozoru!

ZÁKAZ KOUŘENÍ A MANIPULACE S OHNĚM
Ve všech prostorách domu je přísný zákaz kouření.
Rozdělávání ohně je možné pouze v místech k tomu určených pod podmínkou, že bude vždy přítomna dospělá osoba a po skončení ohně zbytky řádně uhašeny.

PARKOVÁNÍ
Je možné parkovat váš vůz u domu nebo na místech vyznačených pro stání.

DOMÁCÍ ZVÍŘATA
Domácí zvířata nejsou povoleny

INFORMACE O ZDROJÍCH POTENCIONÁLNÍHO NEBEZPEČÍ V OKOLÍ CHATY
Informujeme hosty, že na pozemku u chaty (objektu) protéká vodní zdroj – potok. Pronajímatel nenese odpovědnost za zdraví ubytovaných v této souvislosti.

OSTATNÍ
Vzniklé závady je nutné neprodleně hlásit provozovateli.
Každý ubytovaný host je povinen se seznámit se všemi ustanoveními ubytovacího a provozního řádu a dodržovat je.
Každý přítomný je povinen dodržovat Požární řád a neprodleně ohlásit provozovateli domu, či jiné osobě nebezpečí požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařského ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátit hrozící nebezpečí.

Ohlašovny na tel. číslech:
- Tísňové volání 112
- První pomoc 155
- Hasiči 150
- Policie 158
- Provozovatel +420 777 807 685
- Správce +420 777 807 685

Při nedodržení Ubytovacího a provozního řádu je provozovatel oprávněn ukončit pobyt nájemce před původně dohodnutým dnem odjezdu s tím, že nájemce uhradí poskytnuté služby.

Děkujeme, že jste věnovali pozornost našemu ubytovacímu a provoznímu řádu na objektu ev.č.219, Nýdek a přejeme Vám příjemný, odpočinkový pobyt.

Provozní řád - Koupací sud

 • s tímto provozním řádem automaticky souhlasíte při vstupu do prostor koupacího sudu
 • DOPORUČENÁ MAXIMÁLNÍ TEPLOTA VODY JE 37 °C
 • koupací sud slouží výlučně ubytovaným návštěvníkům Chaty Hluchová
 • pobyt v koupacím sudu je na vlastní nebezpečí a odpovědnost
 • v prostorách koupacího sudu a jeho těsné blízkosti se nesmí jíst, pít a přinášet zde skleněné a keramické nádoby
 • obsluhu koupacího sudu si zajišťují sami hosté dle pokynů uvedených v tomto řádu a přiloženém návodu na obsluhu
 • obsluhu sudu může provádět pouze osoba starší 18 let, která se s obsluhou seznámila dle přiloženého návodu na obsluhu
 • každý návštěvník a uživatel koupacího sudu se musí chovat ukázněně a vyvarovat se jednání ohrožující bezpečnost svou popř. třetích osob.
 • provozovatel koupacího sudu nenese zodpovědnost za škody, poranění a úrazy, které si způsobili návštěvníci sami vlastním jednáním nedodržováním provozního řádu
 • děti mladší 15 let mohou do koupacího sudu vstoupit pouze za doprovodu osoby starší 18 let. Tato osoba je povinna dbát na bezpečnost doprovázené osoby a po celou dobu návštěvy v koupacím sudu je za tutu osobu odpovědná.
 • za případné zranění dítěte nenese provozovatel koupacího sudu odpovědnost.
 • je přísně zakázán vstup osobám, které požily před vstupem do koupacího sudu alkoholické nápoje.
 • návštěvník odpovídá za veškerou škodu na majetku provozovatele v prostorách pergoly a koupacího sudu způsobenou úmyslným či nedbalostním jednáním či opomenutím a je tuto škodu povinen provozovateli koupacího sudu bez zbytečného odkladu nahradit.

 • doporučená doba pobytu ve vířivce  U DOSPĚLÝCH je max. 30 minut.U DĚTÍ 15 MINUT.

 • je nepřípustné, aby do koupacího sudu vstoupilo více jak 5 osob
 • všichni uživatelé jsou povinni se před vstupem do koupacího sudu osprchovat
 • není dovoleno vstupovat do koupacího sudu po použití tělesných krémů a masážních olejů
 • v koupacím sudu se používá standardní chlorová chemie pro použití v bazénech a písková filtrace.
v PROSTORÁCH VÍŘIVKY JE zakázáno :
 1. konzumovat potraviny, alkoholické i nealkoholické nápoje

 2. kouřit

 3. jakkoli tyto prostory znečišťovat

 4. úmyslně ničit majetek

 5. vstupovat se zvířaty

 6. vstupovat osobám, které :

 • Trpí příznaky akutního onemocnění, zejména horních cest dýchacích, se zvýšenými teplotami, kašlem, rýmou, průjmem, bolestmi hlavy, malátností

 • onemocněly kožními vyrážkami, bradavicemi, otevřenými hnisajícími ranami

 • trpí přenosnými chorobami, či bacilonosičům, jakož i osobám, v jejíchž blízkosti se vyskytla přenosná nemoc

 • jsou podnapilé, pod vlivem drog, zahmyzené či špinavé

-

Název E-mail Zpráva Odeslat

Kontakt :

Pro Vaše dotazy nás prosím neváhejte kontaktovat.

Nýdek č.e.219, 739 95 Nýdek

777 807 685         ,         608 600 330

chatahluchova@seznam.cz 

Máme otevřeno 24 hodin / 7 dní v týdnu